Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 – 1η προκήρυξη

Καθεστώς Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 – 1η προκήρυξη
12 Αυγούστου, 2022
Ίδρυση μονάδας χυμοποίησης οπωρών σύγχρονης τεχνολογίας
23 Αυγούστου, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο