Ο Πολιτισμός της Ελιάς και του Ελαιόλαδου στη Βόρεια Εύβοια

Έγκριση του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027
23 Νοεμβρίου, 2022
Συνεχίζονται με επιτυχία οι δράσεις ενίσχυσης της «αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας» στη Βόρεια Εύβοια.
29 Νοεμβρίου, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο