ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

30 Σεπτεμβρίου, 2023

Έξι βίντεο με καινοτόμες ιδέες από όλη την Ευρώπη που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής.

Το Δίκτυο Υποστήριξης Καινοτομίας και Ανταλλαγής Γνώσης της ΕΕ για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία (EIP-AGRI) παρήγαγε έξι βίντεο τον περασμένο χρόνο, παρουσιάζοντας καινοτόμες αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο