Βασικές αρχές εφαρμογής LEADER

23 Ιανουαρίου, 2023

Οι βασικές αρχές του LEADER- Μια πρώτη γνωριμία

Η πρώτη εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε το 1991 ως Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, η οποία αποτέλεσε την αρχή […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο