καινοτομία

30 Σεπτεμβρίου, 2023

Έξι βίντεο με καινοτόμες ιδέες από όλη την Ευρώπη που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής.

Το Δίκτυο Υποστήριξης Καινοτομίας και Ανταλλαγής Γνώσης της ΕΕ για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία (EIP-AGRI) παρήγαγε έξι βίντεο τον περασμένο χρόνο, παρουσιάζοντας καινοτόμες αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις […]
9 Φεβρουαρίου, 2023

APACCCEEC: Πρόσκληση Συμμετοχής σε πρόγραμμα για start-ups 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη συνεργασία της Κίνας με τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) στα οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα (Πρωτοβουλία 14+1), […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο