ΚΑΠ

16 Ιανουαρίου, 2024

Οδηγός εφαρμογής των προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης 5 και 6

H καταβολή των  άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς, όπως είναι πλέον γνωστό, προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν κατά το παρελθόν γνωστές ως πολλαπλή […]
9 Ιουνίου, 2023

ΚΑΠ: Πώς θα γίνει η αναδιανομή των ενισχύσεων σε μικρούς παραγωγούς

Μία από τις νέες προσθήκες που εισήγαγε η νέα ΚΑΠ 2023 -2027 στο σύστημα των αγροτικών πληρωμών είναι και αυτή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, η οποία αφορά […]
24 Μαρτίου, 2023

Γνωρίστε τα Οικολογικά Σχήματα που έρχονται με τη Νέα ΚΑΠ

Τα Οικολογικά Σχήματα είναι νέα, καινοτόμα Προγράμματα της ΚΑΠ που στηρίζουν έμπρακτα τους αγρότες και συμβάλλουν στον στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Κοινή Αγροτική […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο