ΚΓΠΚ

16 Ιανουαρίου, 2024

Οδηγός εφαρμογής των προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης 5 και 6

H καταβολή των  άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς, όπως είναι πλέον γνωστό, προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν κατά το παρελθόν γνωστές ως πολλαπλή […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο