ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Λεωφ. Χαϊνά 93 – ΤΚ 34100 Χαλκίδα
 22210 26626
 info@anevia.gr