Έως τις 14 Ιουλίου οι αιτήσεις για τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» του Μελισσοκομικού Προγράμματος

2η Πρόσκληση υποβολής πρότασης για ιδιωτικές επενδύσεις στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας
28 Ιουνίου, 2023
2ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας στην Π.Ε. Εύβοιας-Πρόσκληση προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
7 Ιουλίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο