Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης στη Bασιλοτροφία στην Εύβοια

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»
28 Ιανουαρίου, 2023
Τα προστατευόμενα προϊόντα της Εύβοιας
3 Φεβρουαρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο